NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Zrušení akciové společnosti

  • Sepíšeme osvědčení rozhodnutí valné hromady formou notářského zápisu o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora společnosti.
  • Vyhotovíme návrh na zápis likvidace společnosti do Obchodního rejstříku.
  • Připravíme vám další listiny potřebné k tomuto návrhu.

Potřebné doklady: údaje o předmětné společnosti (název, identifikační číslo), poslední úplné znění stanov společnosti (pokud není vedeno v elektronické podobě ve sbírce listin rejstříkového soudu), údaje osoby navrhované společností do funkce likvidátora

Odměna notáře: položka B 2

 
 
     
 
 

zpět