NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 


Vítejte v notářské kanceláři JUDr. Jiřího Pražáka.

Naše notářská kancelář Vám poskytne komplexní služby v oblasti notářství a veškerých s ním souvisejících úkonů, zejména v oblasti práva obchodních korporací, práva občanského či práva rodinného. 
Notář JUDr. Jiří Pražák je Okresním soudem v Prachaticích rovněž pověřen jako soudní komisař k provádění veškerých úkonů v řízení o dědictví dle platného rozvrhu práce tohoto soudu.
Naše notářská kancelář je taktéž kontaktním místem veřejné správy, tzv. střediska Czech Point a provádí tak mimo jiné veškeré výpisy z informačních systémů veřejné správy, kterými jsou například výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí či trestního rejstříku. 
V naší činnosti klademe důraz na vysokou kvalitu poskytovaných služeb, individuální přístup ke klientům a záležitostem, s nimiž se na nás obracejí. Působíme nezávisle, nestranně a pro své klienty hledáme vždy nejvhodnější způsob řešení jejich právních problémů s ohledem na aktuální platné právní a daňové předpisy. 
Více informací o naší činnosti získáte v sekci Notářské služby a Dědické řízení.
Notářská kancelář se sídlí v budově na adrese Vodňanská 375, 383 01 Prachatice, v níž se rovněž nachází pobočka Komerční banky, a.s. Možnost parkování je v bezprostřední blízkosti budovy na parkovišti ve Vodňanské ulici.
V rámci naší působnosti jsme schopni po předchozí dohodě provést jakýkoliv notářský úkon i mimo úřední hodiny či mimo sídlo notářské kanceláře na místě samém a rovněž tak dohodnout poskytnutí notářských služeb v Českých Budějovicích v naší spolupracující notářské kanceláři JUDr. Jany Pražákové, notářky se sídlem v Českých Budějovicích (bližší informace naleznete v sekci Kontakt).
Věřím, že naše vzájemná spolupráce pro Vás bude spolehlivým a účelným prostředkem, jak vyřešit své životní situace a s našimi službami budete spokojeni.


JUDr. Jiří Pražák
notář

 
 
     
 
 

zpět